พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
พระซุ้มพระธาตุ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

พระซุ้มพระธาตุ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวง มีเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสรวมอยู่ด้วย คล้ายกับวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ จ.อยุธยา และวัดพระศรีศาสดารามในปัจจุบัน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุใช้เวลาการก่อสร้างหลายสิบปีจึงจะแล้วเสร็จ ผู้มีบุญญาบารมีเท่านั้นจึงจะสร้างได้ สร้างไว้ทำไม? สร้างไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนาและเพื่อชุมชนจะได้สืบทอดศาสนกิจรวมถึงจารีตประเพณีด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจึงเป็นวัดที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ และเป็นโบราณสถานที่น่าศึกษาค้นคว้า เมื่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุได้เสื่อมโทรมลง บรรดาสิ่งของมีค่าที่บรรพบุรุษทั้งหลายได้บรรจุไว้ ในเจดีย์หรือสถูปก็มี พระปรางค์ก็มี ย่อมจะมีผู้ลักลอบขุดค้นและนำไปเป็นสมบัติของตัวเองเป็นจำนวนมาก มีผู้เล่าว่าพวกมิจฉาชีพขุดค้นได้พระไปจำนวนมาก ทั้งแก้วแหวนเงินทอง และเครื่องใช้สมัยโบราณอันเป็นเครื่องใช้ประจำตระกูลก็มี พระบูชาต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงสมัยลพบุรีและอยุธยาก็มี ยังขุดค้นได้เรื่อยมา สำหรับพระกรุวัดมหาธาตุเท่าที่ได้พบในกรุ ก็มีพระร่วงนั่ง-ยืน พระนาคปรก พระอู่ทอง พระร่วงคืบ พระนารายณ์ทรงปืน พระหูยาน พระซุ้มกระรอกกระแต พระเขมรขนนก (เทริดขนนก) พระหลวงพ่อพัด พระหลวงพ่อจุก พระซุ้มปรางค์ พระร่มโพธิ์ พระยอดขุนพล พระคอน้ำเต้า พระแผงเกสร พระหูยานเรือนแก้ว พระหูยานเนื้อดิน พระหูยานทั้งสองชั้น ยอดขุนพล พิมพ์คาบศร เป็นต้น

สำหรับพระซุ้มพระธาตุองค์ที่เห็นนี้ก็เป็นของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเช่นกัน เป็นพระขนาดเล็กกระทัดรัด กว้างประมาณ 1.5 ซ.ม. สูงประมาณ 2.5 ซ.ม. มีพบด้วยกันหลายกรุ หลายแห่งมากวัด มีทั้งสนิมแดงและเนื้อชินเงิน ศิลปะสมัยลพบุรี ประทับนั่งสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว เป็นลายหยาบ ๆ ที่ใต้ฐานเรือนแก้วจะมีบัวรองรับเป็นรัตนบัลลังก์รองฐาน สำหรับพระเกศามาลาเป็นแบบผ้าโพก องค์พระแบบลพบุรี เข้าใจว่าเป็นพระแผงที่เรียงกันเป็นแถว ๆ แต่ผู้สร้างต้องการประหยัดจึงตัดออกเป็นองค์เดี่ยวดั่งที่เห็น เรื่องพุทธคุณและปาฎิหาริย์ คนลพบุรีเชื่อมั่นว่าพระในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งหมดมีพุทธคุณและปาฏิหาริย์จริง และเป็นปาฏิหาริย์ที่เหลือเชื่อจริง ๆ ......... ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก นิตยสารลานโพธิ์
ทดสอบ


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.