รายนามนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

รายนามนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

รายนามช่วงระยะเวลา
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)28 มิ.ย. 2475 - 21 มิ.ย. 2476
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)21 มิ.ย. 2476 - 16 ธ.ค. 2481
จอมพล ป. พิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม)16 ธ.ค. 2481 - 1 ส.ค. 2487
พันตรี ควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)1 ส.ค. 2487 - 31 ส.ค. 2488
นายทวี บุณยเกตุ31 ส.ค. 2488 - 17 ก.ย. 2488
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช17 ก.ย. 2488 - 31 ม.ค. 2489
พันตรี ควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)31 ม.ค. 2489 - 24 มี.ค. 2489
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)24 มี.ค. 2489 - 23 ส.ค. 2489
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)23 ส.ค. 2489 - 8 พ.ย. 2490
คณะทหารแห่งชาติ8 พ.ย. 2490 - 10 พ.ย. 2490
พันตรี ควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)10 พ.ย. 2490 - 8 เม.ย. 2491
จอมพล ป. พิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม)8 เม.ย. 2491 - 16 ก.ย. 2500
คณะปฏิวัติ16 ก.ย. 2500 - 21 ก.ย. 2500
นายพจน์ สารสิน21 ก.ย. 2500 - 1 ม.ค. 2501
จอมพลถนอม กิตติขจร1 ม.ค. 2501 - 20 ต.ค. 2501
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์9 ก.พ. 2502 - 8 ธ.ค. 2506
จอมพลถนอม กิตติขจร9 ธ.ค. 2506 - 14 ต.ค. 2516
นายสัญญา ธรรมศักดิ์14 ต.ค. 2516 - 15 ก.พ. 2518
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช15 ก.พ. 2518 - 14 มี.ค. 2518
หม่อมราชวงศ์คึกคฤธิ์ ปราโมช14 มี.ค. 2518 - 20 เม.ย. 2519
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช20 เม.ย. 2519 - 6 ต.ค. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน6 ต.ค. 2519 - 8 ต.ค. 2519
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร8 ต.ค. 2519 - 20 ต.ค. 2520
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์11 พ.ย. 2520 - 3 มี.ค. 2523
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์3 มี.ค. 2523 - 4 ส.ค. 2531
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ4 ส.ค. 2531 - 23 ก.พ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)24 ก.พ. 2534 - 1 มี.ค. 2534
นายอานันท์ ปันยารชุน2 มี.ค. 2534 - 7 เม.ย. 2535
พลเอกสุจินดา คราประยูร7 เม.ย. 2535 - 24 พ.ค. 2535
นายมีชัย ฤชุพันธ์ (รักษาการ)24 พ.ค. 2535 - 10 มิ.ย. 2535
นายอานันท์ ปันยารชุน10 มิ.ย. 2535 - 23 ก.ย. 2535
นายชวน หลีกภัย23 ก.ย. 2535 - 13 ก.ค. 2538
นายบรรหาร ศิลปอาชา13 ก.ค. 2538 - 25 พ.ย. 2539
พลเอกชวชิต ยงใจยุทธ25 พ.ย. 2539 - 9 พ.ย. 2540
นายชวน หลีกภัย9 พ.ย. 2540 - 17 ก.พ. 2544
พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร17 ก.พ. 2544 - 19 ก.ย. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ19 ก.ย. 2549 - 1 ต.ค. 2549
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์1 ต.ค. 2549 - 29 ม.ค. 2551
นายสมัคร สุนทรเวช29 ม.ค. 2551 - 9 ก.ย. 2551
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์9 ก.ย. 2551 - 2 ธ.ค. 2551
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล2 ธ.ค. 2551 - 17 ธ.ค. 2551
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ17 ธ.ค. 2551 - ปัจจุบัน


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.