สมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

สมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระนามระยะเวลาในสมณศักดิ์
พระธรรมธีรราชมหามุนี (ชื่น) ว่าที่พระพนรัตน วัดหงส์ ฯประมาณ 5 ปี
สมเด็จพระพนรัตน (สุก) วัดมหาธาตุ ฯประมาณ 7 ปี
สมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประมาณ 10 ปี
สมเด็จพระพนรัตน (มี) วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)ประมาณ 4 ปี
สมเด็จพระพนรัตน (อาจ) วัดสระเกศประมาณ 4 ปี
สมเด็จพระพนรัตน (ด่อน) วัดสระเกศประมาณ 3 ปี
สมเด็จพระพนรัตน (ทองดี) วัดระฆังโฆษิตารามประมาณ 8 ปี
สมเด็จพระพนรัตน (นาค) วัดราชบูรณะประมาณ 15 ปี
สมเด็จพระพนรัตน (ฤกษ์) วัดระฆังโฆษิตารามประมาณ 8 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (เซ่ง) วัดอรุณราชวรารามประมาณ 6 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (สมบูรณ์) วัดพระเชตุพนประมาณ 5 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (ทับ) วัดโสมนัสวิหารประมาณ 13 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (แดง) วัดสุทัศเทพวรารามประมาณ 10 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (ฑิต) วัดมหาธาตุประมาณ 22 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (จ่าย) วัดเบญจมบพิตรประมาณ 6 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (แพ) วัดสุทัศเทพวรารามประมาณ 10 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (เฮง) วัดมหาธาตุประมาณ 4 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (เผื่อน) วัดพระเชตุพนประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (ปลด) วัดเบญจมบพิตรประมาณ 11 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (ปุ่น) วัดพระเชตุพนประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (ทรัพย์) วัดสังเวชวิศยารามประมาณ 6 ปี
สมเด็จพระวันรัตน (จับ) วัดโสมนัสวิหาร-


หมายเหตุ : ข้อมูลถึงปี พุทธศักราช 2521


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.