สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระนามระยะเวลาในสมณศักดิ์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (นาค) วัดระฆังโฆษิตาราม-
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ศรี) วัดโมลีโลก-
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (บุญศรี) วัดมหาธาตุมีอธิกรณ์ลาสิกขา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (คง) วัดอรุณ-
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) วัดโมลีโลก-
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) วัดมหาธาตุประมาณ 6 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (จี่) วัดประยูรวงศ์ประมาณ 16 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สา) วัดราชประดิษฐ์ประมาณ 3 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง) วัดราชบูรณะประมาณ 10 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ) วัดอรุณประมาณ 9 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ) วัดระฆังโฆษิตารามประมาณ 8 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทร์ประมาณ 20 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (อยู่) วัดสระเกศประมาณ 11 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์) วัดราชบพิธประมาณ 12 ปี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) วัดสามพระยา-


หมายเหตุ : ข้อมูลถึงปี พุทธศักราช 2521


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.