สมเด็จพระพุฒาจารย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

สมเด็จพระพุฒาจารย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระนามระยะเวลาในสมณศักดิ์
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ไม่ทราบนาม) วัดอมรินทร์ฯ-
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อยู่) วัดระฆังโฆษิตาราม-
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เป้า) วัดอินทาราม-
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) วัดสระเกศประมาณ 17 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆษิตารามประมาณ 8 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) วัดศาลาปูนประมาณ 7 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สี) วัดปทุมคงคาประมาณ 7 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อมเจ้าพระทัต) วัดพระเชตุพนประมาณ 7 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พระองค์เจ้าอรุณ) วัดราชบพิธประมาณ 1 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ฤทธิ) วัดอรุณประมาณ 4 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว) วัดราชาธิวาสประมาณ 8 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์) วัดราชบพิธประมาณ 12 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (มา) วัดจักรวรรดิราชาวาสประมาณ 1 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จ่าย) วัดเบญจมบพิตรประมาณ 10 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แพ) วัดสุทัศเทพวรารามประมาณ 6 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) วัดพระเชตุพนประมาณ 12 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามประมาณ 12 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม) วัดสุทัศเทพวรารามประมาณ 5 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน) วัดอรุณราชวรารามประมาณ 14 ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม) วัดสุทัศเทพวราราม-


หมายเหตุ : ข้อมูลถึงปี พุทธศักราช 2521


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.