พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระนามระยะเวลาในสมณศักดิ์
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง) วัดโสมนัสประมาณ 20 ปี
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) วัดบรมนิวาสประมาณ 17 ปี
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามประมาณ 9 ปี
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์) วัดพระศรีมหาธาตุประมาณ 10 ปี
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน) วัดราชผาติการาม-
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.