พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
สมเด็จพระสังฆราช (สี) วัดระฆังโฆสิตาราม
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

สมเด็จพระสังฆราช (สี) วัดระฆังโฆสิตาราม

สมเด็จพระสังฆราช (สี) พระนามเดิมว่า "พระอาจารย์สี" เดิมอยู่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นเพเดิมกล่าวกันว่าเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังจากเสียกรุงแก่พม่าในคราวปี พ.ศ.2310 แล้ว ท่านได้เดินทางกลับไปอยู่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไดพบท่านเมื่อเสด็จกรีฑาทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช ในปีฉลู พุทธศักราช 2312 จึงทรงอาราธนาให้มาอยู่ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งยุคนั้นยังเรียกกันว่า วัดบางว้าใหญ่ แล้วโปรดสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

ครั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีสัญญาวิปลาสสำคัญว่าพระองค์เป็นพระโสดาบันจะให้พระสงฆ์ถวายบังคม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ พร้อมกับพระพุฒาจารย์วัดอมรินทราราม ซึ่งเรียกกันว่า วัดบางว้าน้อย และพระพิมลธรรม วัดพระเชตุพนฯ หรือเรียกว่า วัดโพธาราม ไม่ยินยอมทำตามรับสั่ง จึงถูกถอดยศออกจากสมณศักดิ์ทั้ง 3 รูป ทั้งรับสั่งให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนและเกณฑ์ไปขนของโสโครกที่วัดหงส์รัตนาราม

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตามเดิมในคราวเดียวกับที่สร้างกรุงเทพพระมหานคร เมื่อปีขาล พุทธศักราช 2325 และทรงยกย่องว่า เป็นพระมหาเถรที่มั่นคงในพระพุทธศาสนา โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระตำหนักทองของพระเจ้ากรุงธนบุรีนำไปสร้างเป็นกุฏิถวาย ภายหลังตำหนักหลังนี้ต้องอัคคีภัยไหม้หมดในคราวสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระสังฆราช (สี) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรฯ

สมเด็จพระสังฆราช (สี) ทรงครองสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2325 จนถึงปีขาล พุทธศักราช 2337 ระยะเวลาในสมณศักดิ์ประมาณ 12 ปี สินพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อเดือน 5 ปีขาล พุทธศักราช 2337

ข้อมูลประกอบ >>> ทำเนียบสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.