พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
บางขุนพรหม ปี 2531 ตัดขอบกว้าง และ หนาพิเศษ
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

บางขุนพรหม ปี 2531 ตัดขอบกว้าง และ หนาพิเศษ

   

จากที่สังเกตระยะสองสามเดือนมานี้ ทั้งสนามพระเครื่องงานประกวดฯ และสนามพระทั่วไป มีพระฝีมือ (พระเก๊) ชุดสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2531 ลักษณะพิเศษ ทั้งแบบโรยผง ตัดขอบข้างกว้าง และองค์พระหนากว่าปกติทั่วไป ออกมาสู่สนามพระเครื่องให้เห็นทั่วไป พระลักษณะดังกล่าวนั้นของจริงมีจำนวนน้อย เท่าที่พอจะทราบที่มาที่ไปส่วนใหญ่จะอยู่กับผู้ใกล้ชิดหรือเก็บพระสายนี้โดยตรงแต่เดิม

เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซต์ ประกอบกับพอจะมีพระลักษณะนี้เก็บอยู่บ้าง จึงได้จัดทำคำลัมน์นี้ขึ้นสำหรับท่านที่สนใจได้ศึกษาหาข้อมูลและชมภาพพระตัวอย่างของแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมต่อไป

วัตถุมงคลชุดบางขุนพรหม ปี 2531 ในส่วนของเนื้อผงนั้นมีด้วยกัน 13 พิมพ์หลัก ซึ่งหากพิจารณาลักษณะการตัดขอบข้างขององค์พระแล้วแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ตัดขอบข้างด้วยเครื่อง และ ตัดขอบข้างด้วยมือ ซึ่งที่จะกล่าวถึงในหัวข้อคอลัมน์นี้คือในส่วนพระตัดมือ

ใน 13 พิมพ์หลักที่กล่าวถึงนั้น บางพิมพ์มีทั้งบล็อคตัดเครื่องและบล็อคตัดมือ บางพิมพ์มีเฉพาะบล็อคตัดมือเพียงอย่างเดียว ในส่วนของบล็อคตัดมือนั้น หากได้สังเกตลักษณะขอบข้างขององค์พระในพิมพ์เดียวกันบล็อคเดียวกัน จะเห็นว่าแต่ละองค์ก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปมากบ้างน้อยบ้าง บางองค์เห็นเส้นขอบข้างบางองค์ไม่เห็น บางองค์ตัดข้างเฉียงบ้างเอียงบ้างซ้ายนิดขวาหน่อย ซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของพระผงตัดขอบข้างด้วยมือโดยอิงวิธีจัดสร้างองค์พระแบบโบราณที่พระพิมพ์เนื้อผงในปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว


         

องค์นี้เป็นสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2531 พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อหาโซนแก่น้ำมันอมเหลือง ตัดปีกกว้างพิเศษและหนาพิเศษ กว้างประมาณ 2.6 ซ.ม. สูงประมาณ 3.6 ซ.ม. ความหนาขององค์พระเฉพาะส่วนรอยตัดขอบประมาณ 0.6 ซ.ม. ทั่วไปกว้างประมาณ 2.3 ซ.ม. สูงประมาณ 3.3 ซ.ม. และความหนาเฉพาะรอยตัดขอบประมาณ 0.4 ซ.ม.


         

สำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์สังฆาฏิ เนื้อหาโฆซนแก่น้ำมันอมเหลือง ลักษณะตัดขอบข้างปกติทั่วไปแต่หนาพิเศษ ความหนาเฉพาะรอยตัดขอบข้างประมาณ 0.7 ซ.ม. ทั่วไปความหนาเฉพาะรอยตัดขอบประมาณ 0.4 ซ.ม.


         

สำหรับองค์สุดท้ายที่นำลงเป็นตัวอย่างให้ชมนี้เป็นพิมพ์สมเด็จคะแนน เนื้อหาโซนแก่ผงอมเทา (โซนหยาบ) ตัดข้างกว้างพิเศษและหนาพิเศษ กว้างประมาณ 1.6 ซ.ม. สูงประมาณ 2.1 ซ.ม. ความหนาเฉพาะรอยตัดขอบประมาณ 0.6 ซ.ม. ทั่วไปกว้างประมาณ 1.4 ซ.ม. สูงประมาณ 2.0 ซ.ม. และความหนาเฉพาะรอยตัดขอบประมาณ 0.3 ซ.ม.


การตัดขอบข้างขององค์พระสำหรับพระตัดมือ หลังจากกดพิมพ์เรียบร้อยแล้วโดยทั่วไปผู้กดพิมพ์พระก็จะตัดขอบข้างองค์พระตามแนวเส้นขอบข้างหรือเส้นกำกับบล็อคแม่พิมพ์เพื่อให้ได้ขนาดองค์พระใกล้เคียงกันในทุก ๆ องค์ แต่ก็มีพระบางส่วนที่มีการตัดข้างให้กว้างเป็นพิเศษ ทำให้องค์พระที่ได้นั้นเห็นรายละเอียดมากกว่าปกติ


สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นก็เหมือนกับการพิจารณาพระประเภทนั้น ๆ ทั่วไป ท่านที่สนใจพระบางขุนพรหม ปี 2531 ควรจดจำพิมพ์ทรงให้แม่น และเนื้อหาของพระบางขุนพรหม ปี 2531 ในลักษณะต่าง ๆ ก็ควรผ่านตามาพอสมควร ด้วยพระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2531 นั้น มีเก๊มานานแล้ว และก็หลากหลายลักษณะผีมือ ไม่เพียงแค่พิมพ์ใหญ่เท่านั้นยังรวมถึงพิมพ์ทั่วไปด้วย


บุศรินทร์ ยินเจริญ ...... www.Collection9.net


เลือกชมรายการชุด >>> สมเด็จบางขุนพรหม ปี 2531

ท่องเที่ยวไทย >>> วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.