พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
ลำดับเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

ลำดับเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทย มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ลำดับคณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่สืบค้นได้ตามลำดับดังนี้

ลำดับเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม
สมเด็จพระสังฆราช (สี)พ.ศ.2312 - 2337
พระพนรัต (นาค)-
พระพุฒาจารย์ (อยู่)-
สมเด็จพระพนรัต (ทองดี)-
สมเด็จพระพนรัต (ฤกษ์)-
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)พ.ศ.2395 - 2415
หม่อมเจ้าพระสมเด็จพุฒาจารย์ (ทัด เสนีย์วงศ์)พ.ศ.2415 - 2437
สมเด็จพระพุฒโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร)พ.ศ.2437 - 2470
พระเทพสิทธินายก (นาค โสภณเถระ)พ.ศ.2470 - 2514
พระเทพญาณเวที (ละมูล สุตาคโม)พ.ศ.2515 - 2530
พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) (รักษาการ)พ.ศ.2530 - 2532
พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสฺสโร)พ.ศ.2532 - 2550
พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม)พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน

ท่อง เที่ยว ไทย >>> วัดระฆังโฆสิตาราม

เลือกชมรายการ >>> วัตถุมงคล วัดระฆังโฆสิตารามพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.