ลำดับเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

ลำดับเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร

วัดอินทรวิหาร มีลำดับคณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่สืบค้นได้ตามลำดับดังนี้

ลำดับเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
เจ้าคุณอรัญญิกเถร (ด้วง)ประมาณปี พ.ศ.2321
พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร)พ.ศ.2435 - 2467
พระอินทรสมาจาร (เงิน อินทสโร)พ.ศ.2467 - 2518
พระครูวรภัตติคุณ (ภักดิ์ ปณฺฑิโต)พ.ศ.2519 - 2528
พระครูสรนาทวิเศษ (ทองสืบ สจฺจสาโร)พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน

ท่อง เที่ยว ไทย >>> วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

เลือกชมรายการ >>> วัตถุมงคลวัดอินทรวิหาร กรุงเทพพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.