พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
คาถาอาราธนาสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

คาถาอาราธนาสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท   สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

อาราธนาคุณพระ สมเด็จชนะ วัดชนะสงคราม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ

อิติปิ อะระหัง พุทโธ สุคะโต นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ

ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง ฯ มะหาสุระสีหะนาทัง นะมามิ ฯ

แล้วตั้งจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า

คุณมารดาบิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ และสมเด็จพระบวรราชเจ้า

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (สมเด็จวังหน้า)

แล้วอธิษฐานขอให้ ...................................... (ตามที่ปรารถนา) ฯ

ท่องเที่ยวไทย >> วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.