พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
รายนามเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

รายนามเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายนามเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ตั้งแต่แรกสถาปณาวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายไม่สามารถสืบหาหลักฐานได้ เท่าที่สืบค้นได้ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเจ้าอาวาสตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน 14 รูป ดังรายนามต่อไปนี้

รายนามเจ้าอาวาสช่วงเวลา (พุทธศักราช)
พระครูรัตนโมลี (รักษ์)2358 - 2379
พระปลัด (ทอง)2379 - 2389
พระครูรัตนโมลี (พูล)2389 - 2394
พระครูรัตนโมลี (มาศ)2394 - 2416
พระครูรัตนโมลี (มัง)2416 - 2426
พระครูรัตนโมลี (กิมเสง)2426 - 2431
พระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง)2431 - 2438
พระครูวิสุทธิโมลี (จันทร์ทอง)2438 - 2453
พระเทพเมธี (จู อิสรญาโณ) ปธ.72453 - 2472
พระครูศาสนภารพินิจ (พลับ)2472 - 2477
พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีโน)2477 - 2521
พระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) ปธ.52521 - 2525
พระราชรัชมงคลโกศล (ขาว)2525 - 2545
พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม)2545 - ปัจจุบัน


ท่องเที่ยวไทย วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

www.Collection9.net
บุศรินทร์ ยินเจริญพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.