ลำดับเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

รายนามเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

รายนามเจ้าอาวาสช่วงเวลา (พ.ศ.)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่)2386-2401
พระพิมลธรรม (อ้น)
สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)2489-2505
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)
พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี)2527-ปัจจุบัน
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.