รายการอย่างอื่นที่น่าสนใจ
พระพุทธรูปเนื้อหินทรายแกะ ยุคสมัยอาณาจักรทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
หมายเลข : 8309
พระพุทธรูปเนื้อหินทรายแกะ ยุคสมัยอาณาจักรทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
 
พระปิดตาหลวงพ่อบุญธรรม วัดไพร่ฟ้า จ.ปทุมธานี พิมพ์ประคำรอบ เนื้อผงคลุกรัก ประมาณปี 2466-2491 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
หมายเลข : 8452
พระปิดตาหลวงพ่อบุญธรรม วัดไพร่ฟ้า จ.ปทุมธานี พิมพ์ประคำรอบ เนื้อผงคลุกรัก ประมาณปี 2466-2491 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
 
พระขุนแผน เนื้อดิน หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง จ.ปทุมธานี
หมายเลข : 4521
พระขุนแผน เนื้อดิน หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง จ.ปทุมธานี
 
รูปหล่อพญาเสือโคร่ง รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์นิยมธรรม จ.ชลบุรี ปี2517 เนื้อทองผสมรมดำ พิมพ์หน้าผากหนึ่งเส้น โค๊ดยันต์เฑาะว์ใหญ่ ปู่เที่ยง น่วมมานา ร่วมเสก
หมายเลข : 6886
รูปหล่อพญาเสือโคร่ง รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์นิยมธรรม จ.ชลบุรี ปี2517 เนื้อทองผสมรมดำ พิมพ์หน้าผากหนึ่งเส้น โค๊ดยันต์เฑาะว์ใหญ่ ปู่เที่ยง น่วมมานา ร่วมเสก
 
พระโบ้ อยุธยา เนื้อดิน ลงรักเก่า
หมายเลข : 4597
พระโบ้ อยุธยา เนื้อดิน ลงรักเก่า
 
พระสมเด็จ 108ปี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพ ปี2523 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต
หมายเลข : 4134
พระสมเด็จ 108ปี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพ ปี2523 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต
 

eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

พระนามพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา

รายพระนามพุทธศักราชระยะเวลาครองราชย์
ราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ 1, 20 ปี
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง)1893 - 191220 ปี
สมเด็จพระราเมศวร1912 - 1913ครั้งที่ 1 ไม่ถึง 1 ปี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ 1, 18 ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พะงั่ว)1913 - 193118 ปี
พระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์)1931 - 19317 วัน
ราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ 2, 21 ปี รวม 41 ปี
สมเด็จพระราเมศวร1931 - 1938ครั้งที่ 2 7 ปี
สมเด็จพระรามราชาธิราช1938 - 195214 ปี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ 2, 160 ปี รวม 178 ปี
สมเด็จพระอินทราธิราช (เจ้านครอินทร์)1952 - 196715 ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 2 (เจ้าสามพระยา)1967 - 199124 ปี
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ1991 - 203140 ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 32031 - 20343 ปี
สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 2 (พระเชษฐาธิราช)2034 - 207238 ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 4 (หน่อพุทธางกูร)2072 - 20764 ปี
พระรัษฎาธิราช2076 - 20764 เดือน
สมเด็จพระไชยราชาธิราช2076 - 208913 ปี
พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า)2089 - 20912 ปี
ขุนวรวงศาธิราช2091 - 209142 วัน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก)2091 - 211120 ปี
สมเด็จพระมหินทราธิราช2111 - 21121 ปี เสียกรุงครั้งที่ 1
ราชวงศ์สุโขทัย 61 ปี
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 1)2112 - 213321 ปี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 2)2133 - 214815 ปี
สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 3)2148 - 21535 ปี
พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 4)2153 - 2154ไม่ครบปี
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม2154 - 217117 ปี
สมเด็จพระเชษฐาธิราช2171 - 21721 ปี
พระอาทิตยวงศ์2172 - 217236 วัน
ราชวงศ์ปราสาททอง 58 ปี
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 5)2172 - 219927 ปี
สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 6)2199 - 21992 วัน
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 7)2199 - 21993 เดือน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช2199 - 223132 ปี
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 79 ปี
สมเด็จพระเพทราชา2231 - 224615 ปี
สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)2246 - 22515 ปี
สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ)2251 - 227524 ปี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ2275 - 230126 ปี
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด)2301 - 23012 เดือน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์, ขุนหลวงขี้เรื้อน)2301 - 23109 ปี เสียกรุงครั้งที่ 2


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.