รายการอย่างอื่นที่น่าสนใจ
พระโพธิจักรใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ออกวัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี ปี2496 พร้อมบัตรรับรองสมาคม
หมายเลข : 7994
พระโพธิจักรใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ออกวัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี ปี2496 พร้อมบัตรรับรองสมาคม
 
พระพุทธรูปเนื้อหินทรายแกะ ยุคสมัยอาณาจักรทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
หมายเลข : 8309
พระพุทธรูปเนื้อหินทรายแกะ ยุคสมัยอาณาจักรทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
 
เหรียญเจริญพรไตรมาส ๕๕ (เหรียญเจริญพรฟ้าผ่า) หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ปี2555 เนื้อเงิน ฝังทับทิม ตอกหมายเลข ๑๙๖
หมายเลข : 5484
เหรียญเจริญพรไตรมาส ๕๕ (เหรียญเจริญพรฟ้าผ่า) หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ปี2555 เนื้อเงิน ฝังทับทิม ตอกหมายเลข ๑๙๖
 
พระสมเด็จจันทร์ลอย หลังจารก้านธูป หลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส (บางขุนพรหม) กรุงเทพ เนื้อผงผสมผงบางขุนพรหม
หมายเลข : 6590
พระสมเด็จจันทร์ลอย หลังจารก้านธูป หลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส (บางขุนพรหม) กรุงเทพ เนื้อผงผสมผงบางขุนพรหม
 
พระพิมพ์ประทานอภัย (พระพิมพ์สี่เหลี่ยมคางหมู) เนื้อผงมหาว่าน อาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี2512
หมายเลข : 8202
พระพิมพ์ประทานอภัย (พระพิมพ์สี่เหลี่ยมคางหมู) เนื้อผงมหาว่าน อาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี2512
 
พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม วัดศรีเรืองบุญ จ.นนทบุรี เนื้อผง พิมพ์แซยิด แขนหักศอก ประมาณปี 2470-80
หมายเลข : 7712
พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม วัดศรีเรืองบุญ จ.นนทบุรี เนื้อผง พิมพ์แซยิด แขนหักศอก ประมาณปี 2470-80
 

eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

พระคาถาชินบัญชร โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

สมเด็จวัดระฆัง รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่���สมเด็จวัดระฆัง รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วระลึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ชะยาสะนากะตา พุทธาเชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสังเย ปิวิงสุ นะราสะภา
ตัณหังกะราทะโย พุทธาอัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหังมัตถะเก เต มุนิสสะรา
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหังพุทโธ ธัมโม ทวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหังอุเร สัพพะคุณากะโร
หะทะเย เม อะนุรุทโธสารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิงโมคคัลลาโน จะวามะเก
ทักขิเณ สะวะเน มัยหังอาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโมอุภาสุง วามโสตะเก
เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิงสุริโยวะปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโนโสภีโต มุนิ ปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป เถโรมะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจังปะติฏฐาสิ คุณากะโร
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะอุปาลี นันทะสีวะล
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตานะลาเฏ ติละกา มะมะ
เสสาสีติ มะหาเถราวิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถราชิตะวันโต ชินโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะอังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ระตะนัง ปุระโต อาสิทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิวาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะอาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิเสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินานาวะระสังยุตตาสัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตาพาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะเสสา วินะยัง ยันตุอะนันตะชินะเตชะสา
วะเสโต เม สะกิจเจนะสะทา สัมพุทธะปัญชะเร
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิวิหะรันตัง มะหีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพเต มะหาปุริสา สะภา
อิจเจวะมันโตสุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโตจะรามิ ชินะปัญชะเรติ


ข้อมูลประกอบ >> คำแปล พระคาถาชินบัญชร โดย พระธรรมโกศาจารย์

ท่องเที่ยวไทย >> วัดระฆังโฆสิตารามพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.