รายการอย่างอื่นที่น่าสนใจ
รูปหล่อโบราณอุดกริ่ง รุ่นแรก หลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช ปี2508 เนื้อโลหะผสมรมดำ พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
หมายเลข : 8110
รูปหล่อโบราณอุดกริ่ง รุ่นแรก หลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช ปี2508 เนื้อโลหะผสมรมดำ พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
 
พระโพธิจักรใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ออกวัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี ปี2496 พร้อมบัตรรับรองสมาคม
หมายเลข : 7994
พระโพธิจักรใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ออกวัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี ปี2496 พร้อมบัตรรับรองสมาคม
 
พระผงรูปเหมือนนั่งเสือพิมพ์หยดน้ำ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี หลังยันต์องค์พระ
หมายเลข : 1876
พระผงรูปเหมือนนั่งเสือพิมพ์หยดน้ำ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี หลังยันต์องค์พระ
 
พระสมเด็จ เนื้อดิน กรุวัดโพธิ์ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ปี24xx
หมายเลข : 7846
พระสมเด็จ เนื้อดิน กรุวัดโพธิ์ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ปี24xx
 
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี พิมพ์ฐาน 9 ชั้น หลังเหรียญ ปี2507 สอดตะกรุดใต้ฐาน
หมายเลข : 8559
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี พิมพ์ฐาน 9 ชั้น หลังเหรียญ ปี2507 สอดตะกรุดใต้ฐาน
 
เหรียญหล่อหลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) จ.ปัตตานี ปี 2525 เนื้อทองดอกบวบ พิมพ์เล็ก
หมายเลข : 1170
เหรียญหล่อหลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) จ.ปัตตานี ปี 2525 เนื้อทองดอกบวบ พิมพ์เล็ก
 

eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

คำแปล พระคาถาชินบัญชร โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี ชูประยูร ป.ธ.๖ ราชบัณฑิต)

สมเด็จวัดระฆัง รุ่น 108 ปี พิมพ์รูปเหมือน เนื้อผง   สมเด็จวัดระฆัง รุ่น 108 ปี พิมพ์รูปเหมือน เนื้อผง

�����ข้าฯ ขอ เชิญเสด็จพระสรรเพชร พุทธองค์
นรา สภาทรงพิชิตมาร และเสนา
�����ยี่สิบ แปดพระองค์นายกสงฆ์ ทรงสมญา
ตัณหังกร เป็นต้นมาทรงดื่มแล้ว ซึ่งรสธรรม
�����จตุสัจ อันประเสริฐทรงเลิศคุณ ดิลกล้ำ
ยอดบุญ พระคุณนำยิ่งเทพไท ไตรวิชชา
�����โปรดรับ ประทับทรงณ ที่ตรง กระหม่อมข้าฯ
พระพุท ธะเจ้าสาธุ ประนม บังคมเชิญ
�����ขอให้ พระพุทธะสักกยะ พระจำเริญ
ประทับ บนเศียรเทอญปราชญ์สรรเสริญ พระบารมี
�����ขอให้ พระธรรมะอริยะ วิสุทธิ์ศรี
ประทับ จักขุนทรีย์ให้ ข้าฯ มี ปัญญาญาณ
�����ขอให้ พระสังฆะวิสุทธะ คุณาจารย์
สถิต ประดิษฐานอุระข้าฯ อย่ารู้ไกล
�����ให้พระ อนุรุทธ์บริสุทธิ์ อยู่หทัย
พระสา- รีบุตรไพ-โรจนัย ณ เบื้องขวา
�����เบื้องหลัง พระโกณฑัญ-ยะ สถิต จิตตสา
เบื้องซ้าย พระโมคคัลลา-นะ สถิต สถาพร
�����หูขวา พระอานนท์ประชุมชน ประนมกร
พระราหุล อุดมพรสถิตร่วม จรัญญา
�����หูซ้าย พระกัสสปนิราศภพ กิตติมา
คู่กับ พระมหา-นามะ สถิต ประดิษฐาน
�����พระพุท ธะโสภิตผู้เรืองฤทธิ์ อุดมญาณ
จอมมุนี วีระหาญไตรวิชชา ประภากร
�����ดุจดวง พระอาทิตย์แรงร้อยฤทธิ์ พันแสงศร
สถิตเกศ อุดมกรปัจฉิมภาค พิบูลพรรณ
�����พระกุมา- ระกัสสปผู้เจนจบ วจีสัณห์
บ่อบุญ คุณอนันต์สถิตโอษฐ์ อลังการ
�����ขอให้ พระปุณณะเถระพระ อังคุลิมาล
พระอุ- บาลีศานต์พระนันทะ พระสิวลี
�����บรรจบ เป็นเบญจะพระเถระ ผู้เรืองศรี
สถิตอยู่ นลาตมีเสน่ห์ดี ไมตรีตาม
�����แปดสิบ พระสาวกมนต์สาธก ผู้เรืองนาม
เรืองเดช ทุกโมงยามด้วยสีลา ธิคุณคง
�����สถิตทั่ว ทุกส่วนกายทั้งน้อยใหญ่ ประทับทรง
เป็นคุณ จำเริญมง-คละเลิศ ประเสริฐศรี
�����ขอเชิญ พระปริตอันศักดิ์สิทธิ์ ในแดนตรี
เมตตา และปรานีบริรักษ์ นิราศภัย
�����เบื้องหน้า รัตนสูตรธรรมาวุธ อันเกรียงไกร
ทักษิณ อันฤาชัยเมตตาสูตร พระพุทธมนต์
�����ปัจฉิม ธชัคคสูตรพุทธาวุธ วิเศษล้น
อุดร มหามนต์อังคุลิมา- ละสูตรเสริม
�����ขันธโม- ระปริตดังจักรกฤษ ประสิทธิ์เฉลิม
อาฏานา- ฏิยะสูตรเติมพระขรรค์เพชร เผด็จมาร
�����เพดานกั้น มารอากาศให้ปลาต เกษมศานต์
อีกให้ เป็นปราการกำแพงแก้ว กำจัดภัย
�����ทวารบถ กลดเจ็ดชั้นดำรงมั่น เดโชชัย
พระชินราช ประสาทให้เป็นเกราะใหญ่ คุ้มครองตน
�����ด้วยเดช พระชินศรีเรืองฤทธี มหิทธิดล
ขจัดภัย ทุกแห่งหนทั้งวิบัติ อุปัทวา
�����ทั้งภายนอก และภายในเกิดเป็นภัย ไม่นำพา
เพียงลมร้าย พัดไปมาไม่บีฑา อย่าอาวรณ์
�����เมื่อข้าฯ สวดพระสูตรพระสัมพุท ธะบัญชร
สูงสุด พุทธพรในพื้นเม- ทนีดล
�����กลางชิน นะบัญชรคุณากร กิตติพล
หวังใด ให้เป็นผลจากกุศล สาธยาย
�����ขอมวล มหาบุรุษหน่อพระพุท ธะฤาสาย
รักษา ข้าฯ อย่าคลายตลอดกาล นิรันดร
�����อีกเวทมนต์ ดลคาถาที่มวลข้าฯ ประนมกร
เล่าเรียน เพียรว่าวอนอนุสรณ์ ตลอดมา
�����เป็นคุณ คุ้มครองดีอย่าให้มี ซึ่งโรคา
เป็นคุณ ช่วยรักษาสรรพภัย ไม่แผ้วพาน
�����อานุภาพ พระชินะอุปัทวะ อย่ารู้หาญ
ห่างไกล ไม่ระรานประสบงาน สวัสดี
�����อานุภาพ พระธรรมะให้ชำนะ ความอัปรีย์
ห่างไกล คนใจผีกาลกิณี ไม่กล้ำกราย
�����อานุภาพ พระสังฆะให้ชำนะ อันตราย
ไม่เห็น คนใจร้ายไม่มั่นหมาย มาราวี
�����อานุภาพ พระสัทธรรมทุกเช้าค่ำ รักษาศรี
จำรัส จำเริญดีร่มพระศรี ชินบัญชร ฯ


ข้อมูลประกอบ >> พระคาถาชินบัญชร โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

ท่องเที่ยวไทย >> วัดระฆังโฆสิตารามพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.